Free Nitrox With Atlantis International Bali ! | Atlantis Bali Diving

ดำน้ำกับ DUNE ATLANTIS ฟรี NITROX !

The Enriched Air หรือ Nitrox, คือการผสมไนโตรเจนกับออกซิเจนในถังดำน้ำโดยมีสัดส่วนของออกซิเจนมากกว่าอากาศปกติซึ่งจะช่วยยืดเวลาในการดำน้ำ ผู้ดำน้ำก็มีเวลาแห่งความสุขสนุกสนานเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะคนที่ชอบดำน้ำในจุดที่ค่อนข้างลึก ดำเรือจมหรือชอบถ่ายภาพ Enriched Air หรือ Nitrox จะทำให้มีประสบการณ์ดำน้ำที่แตกต่างออกไป

การจะดำน้ำด้วย Enriched Air หรือ Nitrox ผู้ใช้จำเป็นจะต้องผ่านการเรียนรู้เกี่ยวกับข้อจำกัดในการใช้งานมาก่อนถึงจะสามารถได้รับอนุญาตให้ใช้ได้

Dune Atlantis ตระหนักถึงประโยชน์การใช้งาน Enriched Air ซึ่งเมื่อก่อนค่าใช้จ่ายในการใช้อยู่ที่ราคา $5 ต่อหนึ่งถัง แต่ปัจจุบันความปลอดภัยและความรู้สึกสบายตัวของผู้ดำน้ำสำคัญที่สุด เราจึงมีข้อเสนอให้นักดำน้ำทุกท่านที่ผ่านการฝึกฝนและมีบัตรอนุญาตให้ใช้งานสามารถมาใช้บริการกับ Dune Atlantis ได้โดยที่เราไม่คิดเงิน

*ขอเสนอนี้สามารถใช้ได้กับการดำน้ำที่ Tulamben, Amed และ Menjangan.

ทีม DUNE ATLANTIS

Interested? Contact us now

Book Now